ESCOLTISME I FEMINISME

Alba García Walsr, responsable de l’Equip FEM

Pancarta a l’última manifestació de l’8 de març (2019)

Quan mirem al nostre voltant, ens adonem de que hi ha unes desigualtats en drets i oportunitats, ja siguen pel lloc de procedència, pel context, la formació, la llengua… i fins i tot, per la nostra condició de gènere. Vivim en una societat on el sexe està estereotipat; al llarg de la història, s’han vinculat rols específics en funció del sexe, de tal forma que els hem interioritzat, junt amb actituds i pensaments que contínuament discriminen a la dona.

És per això que hi ha una falta de conscienciació general en quant aquest problema, ja que a voltes ens resulta difícil identificar-ho. Però, d’altra banda, hem de dir que gràcies a diferents branques del moviment feminista, actualment hi ha més visibilització d’aquesta problemàtica social. S’està tractant d’adoptar mesures, donant-li veu al moviment, tal i com hem pogut observar amb les últimes convocatòries de vaga del dia de la dona i les manifestacions del 25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista.

Històricament, el feminisme ha sigut i és un moviment heterogeni que busca la justícia social, i així aconseguir una societat en igualtat de condicions per a totes. D’aquesta manera ens mostra que el sistema manca, en molts aspectes, de la meitat de la seua població. Tanmateix, de primeres, és fàcil veure la connexió entre escoltisme i feminisme: totes dos treballen per un món millor. A més, l’escoltisme ens ensenya a treballar en equip i no deixar a ninguna darrere. Què hi hauria pitjor que deixar a la meitat de la societat silenciada?

Atenent al context històric en el que va nàixer l’escoltisme, podem sorprendre’ns veient com només pocs anys després de que BP fundà els scouts, ell mateix acompanyat de la seua germana Agnès i la seua esposa Olave, s’implicà a la creació de les guies. En un temps on majoritàriament es feien coses per als homes, es va fer escoltisme amb les dones i poques dècades desprès ja vàrem comptar amb els primers agrupaments mixtos.

Com a moviment que som, hem de ser exemple de canvi, exemple d’apropar-nos a un món millor. Hem de ser part del motor de transformació social i, com agrupaments escoltes, és nostra la responsabilitat de donar exemple a la societat. En resum, no oblidar-nos del nostre paper com educadores, tractant de ser coherents amb el canvi que volem veure al nostre entorn.

Vista la necessitat de promoure el canvi i donar suport als kraals, en la seua formació personal i l’elaboració de dinàmiques per a treballar valors que ens apropen a fer realitat aquesta societat justa, va nàixer FEM com a comissió.