BENEFICIARIS

Fundació Scout Sant Jordi. Big Smile

Els beneficiaris de la Fundació són totes les persones o entitats que sol·liciten els seus serveis, en l’àmbit de les finalitats d’esta. Especialment són beneficiaris els xiquets i jóvens membres de les associacions d’escoltisme de la Comunitat Valenciana.