Objectius

Els objectius que perseguix la Fundació Sant Jordi són els següents:

  • Promoció de la infància i la joventut valencianes.
  • Fomentar el desenvolupament del voluntariat, especialment el que es referix a l’educació en el temps lliure dels xiquets i els jóvens.
  • Cooperar amb les associacions d’escoltisme de la Comunitat Valenciana amb el desenvolupament dels seus fins.
  • Fomentar la realització d’activitats mediambientals i l’educació ambiental entre els joves de la Comunitat Valenciana.
  • Realitzar activitats i projectes de cooperació internacional al desenvolupament i de sensibilització social i l’educació per al desenvolupament.
Fundació Scout Sant Jordi
Centre Scout Casa Oráa, Moixent, Serra Grossa