Nous temps, nous projectes

  La Fundació Scout Sant Jordi ha triat una nova Junta Directiva per al seu Patronat, encapçalada per Paco Celda com a President, Joan Carles Cuenca, com a Vicepresident, Montserrat Albiñana, Secretaria, i Miquel Selfa, Tresorer. S’han constituit també les Comisions de Treball adients i, entre elles, la de Comunicació, la qual ha rebut l’encàrrec,…