Renovació del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi

Gandia, 16 d’octubre de 2021

La Secció de la Fundació Scout Sant Jordi de Gandia ens va acollir el passat dia 16, una vegada més, amb els braços oberts per a realitzar la reunió de Patronat en el magnífic Centre Social La Marxuquera. Aquesta reunió va ser especialment Important por diferents motius.
El primer d’ells és que s’ha renovat el Patronat amb les eixides de Fernando Pascual i Paco Oria, als quals agraïm el seu treball i dedicació al llarg d’aquests anys.
Per cobrir aquests llocs s’han incorporat Claudia Muñoz i Nacho Perales. Tots dos arriben amb il·lusió i energia renovada i compten amb una gran trajectòria en l’escoltisme, així que estem segurs que van a aportar molt a la Fundació.


Us desitgem llargues llunes i bona caça!!! ⚜️⚜️⚜️

També afegir el nostre enorme agraïment als membres de la Secció de la Fundació Scout Sant Jordi de Gandia, per la seua sempre amable acollida i per el seu continu treball com part de la Fundació que són des de els seus inicis.

Gràcies també per aquesta magnífic treball per a l’organització d’aquest esdeveniment, inclòs l’esmorzar i la Impressionant fideuà que ens han preparat com a colofó ​​d’un dia que quedarà gravat en la nostra memòria per el gran ambient escolta del que hem gaudit.

Una vegada més, SEMPRE APUNT! ⚜️⚜️⚜️

———————————————————————————————————————————————-

Gandia, 16 d’octubre de 2021

La Sección de la Fundació Scout Sant Jordi de Gandia nos acogió el pasado día 16 con los brazos abiertos, una vez más, para realizar la reunión del Patronato en el magnífico Centro Social La Marchuquera.
Esta reunión fue especialmente importante por distintos motivos.
El primero de ellos es que se ha renovado el Patronato con las salidas de Fernando Pascual y Paco Oria, a los cuales les agradecemos su trabajo y dedicación durante estos años.
Para cubrir estos puestos se han incorporado Claudia Muñoz y Nacho Perales. Ambos llegan con ilusión y energía renovada y cuentan con una gran trayectoria en el escultismo, así que estamos seguros de que van a aportar mucho a la Fundación.


¡¡¡Os deseamos largas lunas y buena caza!!! ⚜️⚜️⚜️

También añadir nuestro enorme agradecimiento a los miembros de la Sección de la Fundació Scout Sant Jordi de Gandia, por su siempre amable acogida y por su continuo trabajo como parte de la Fundación que son desde sus inicios.


Gracias también por ese magnífico trabajo para la organización de este evento, incluido el almuerzo y la impresionante fideuá que nos han preparado como colofón de un día que quedará grabado en nuestra memoria por el gran ambiente scout del que hemos disfrutado.


Una vez más, ¡SIEMPRE LISTOS! ⚜️⚜️⚜️