Montse Albiñana, nova Presidenta del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi

Gandia, 16 d’octubre de 2021

En la reunió del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi del darrere 16 d’octubre a Gandia es va produir el canvi de Presidència i Equip Directiu per al proper trienni 2021-2024.
Pedro Tamarit passa el testic de la Presidència a Montse Albiñana, convertint-se així en la primera presidenta de la Fundació Scout Sant Jordi. Montse és una persona formada com a escolta des de ben menuda, membre de la Fundació des de fa 17 anys i que, amb la seua energia i la vitalitat que li caracteritza, va a suposar una forta empenta per a la Fundació.

L’Equip Directiu per als tres pròxims anys estarà format per:

Presidència: Montse Albiñana
Vicepresidència: Pedro Tamarit
Secretaria: Rafa Escolano
Tresoreria: Pep Mollà
Secretaría Tècnica: Vicent Vidal
Vocals: Carles Cuenca i Paco Celda


Enhorabona a este gran equip, i bona gestió!!!
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

————————————————————————————————————–

Gandia, 16 d’octubre de 2021

En la reunión del Patronato de la Fundació Scout Sant Jordi del pasado 16 de octubre en Gandia se produjo el cambio de presidencia y Equipo Directivo para el próximo trienio 2021-2024.
Pedro Tamarit pasa el testigo de la presidencia a Montse Albiñana, convirtiéndose así en la primera presidenta de la Fundació Scout Sant Jordi. Montse es una persona formada como scout desde niña, miembro de la Fundació desde hace 17 años y que, con su energía y esa vitalidad que le caracteriza, va a suponer un fuerte empuje para la Fundación.

El Equipo Directivo para los tres próximos estará formado por:


Presidencia: Montse Albiñana
Vicepresidencia: Pedro Tamarit
Secretaría: Rafa Escolano
Tesorería: Pep Mollà
Secretaría Técnica: Vicent Vidal
Vocales: Carles Cuenca i Paco Celda


¡¡¡Enhorabuena a este gran equipo, y buena gestión!!!
⚜️⚜️⚜️