Lliurament del XX Premi Sant Jordi

Picassent, 10 de juliol de 2021

El pasat dissabte 10 de juliol la Fundació Scout Sant Jordi lliurava el seu XX Premi Sant Jordi a Josep María Soriano Bessó, en les escoles parroquials de Picassent.

Josep María va nàixer a Alaquàs al 1944 i des de ben jove va ser membre dels col·lectius d’inspiració cristiana que volien transformar la societat, concretament va ser membre de la JARC.

Amb una trajectòria professional que és, des de el punt de vista empresarial, digna d’un currículum per emmarcar.

En diferents àmbits del cooperativisme en el sector de l’habitatge amb cooperatives de vivendes socials, en l’educació amb escoles professionals agrícoles i en La Florida, en el cooperativisme alimentari amb Consum, en el financer amb Caixa Popular, en el treball per la comarca Horta Sud i el seu poble d’Alaquàs en particular, la seua història i cultura, i no cal entrar en molts detalls ni estendres més, per que és clar que el conjunt de projectes en els que ha participat, i liderat, han sigut, i fins ho són encara hui en dia, un èxit.

Però no sols és un èxit empresarial, que, evidentment, també, sinó que el seu treball és un èxit per a les persones, per a la gent per aconseguir la justícia social mitjançant el cooperativisme.

La seua voluntat de transformar la societat és, com diguem a l’escoltisme, la voluntat de “canviar el món“.

I canviar el món és, com diu la Llei Scout, ser útil i ajudar als altres, i açò es el que s’aconseguix amb projectes dirigits a millorar la vida de les persones, a fomentar valors com el treball en equip, la participació i el compromís, com es fa amb el cooperativisme i les associacions.

També canviar el món, per a l’escoltisme, és reconèixer en la natura l’obra de Déu i protegir-la. Fa més de 100 anys que l’escoltisme treballa per la natura, el que hui en dia s’anomena el medi ambient.

I és en este aspecte on va nàixer la vinculació de Josep María Soriano amb la Fundació Scout Sant Jordi, en la seua etapa com a Director General de Caixa Popular, una relació que es manté viva fins hui en dia.

No podem més que agrair la sensibilitat demostrada per Josep María amb el projecte mediambiental del Centre Scout Serra Calderona, un centre dirigit a l’educació mediambiental dels joves, i que el recolzament de Caixa Popular, iniciat per Josep María fa ja 12 anys, ha fet possible que siga un referent a la Comunitat Valenciana.

Este camí de col·laboració de Caixa Popular amb la Fundació començat per Josep María continua vigent. Sense anar més lluny, enguany hem fet una neteja silvícola de tota la finca de La Moreria per protegir-la del risc del foc i que siga més practicable i útil per als joves. Açò també ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Caixa Popular.

Podríem seguir i seguir parlant de tot el que ha significat el seu compromís amb esta societat i la seua voluntat, que també és la nostra com Scouts: Deixar un món millor.

Josep María, enhorabona per este Premi Sant Jordi, i enhorabona a la teua família i amistats, que tenen, i tenim, la sort de tindre un “Blaiet” com tu.

————————————————————————————————————–

Picassent, 10 de julio de 2021

El pasado sábado 10 de julio la Fundación Scout Sant Jordi entregaba su XX Premio Sant Jordi a José María Soriano Bessó, en las escuelas parroquiales de Picassent.

José María nació en Alaquàs en 1944 y desde muy joven fue miembro de los colectivos de inspiración cristiana que querían transformar la sociedad, concretamente fue miembro de la JARC.

Con una trayectoria profesional que es, desde el punto de vista empresarial, digna de un curriculum para enmarcar.

En diferentes ámbitos del cooperativismo en el sector de la vivienda con cooperativas de viviendas sociales, en la educación con escuelas profesionales agrícolas y en La Florida, en el cooperativismo alimentario con Consum, en el financiero con Caixa Popular, en el trabajo por la comarca Horta Sud y su pueblo de Alaquàs en particular, su historia y cultura, y no hay que entrar en muchos detalles ni extenderse más, por que es claro que el conjunto de proyectos en los que ha participado, y liderado, han sido , y hasta lo son aún hoy en día, un éxito.

Pero no sólo es un éxito empresarial, que, evidentemente, también, sino que su trabajo es un éxito para las personas, para la gente para lograr la justicia social mediante el cooperativismo.

Su voluntad de transformar la sociedad es, como decimos en el escultismo, la voluntad de “cambiar el mundo”.

Y cambiar el mundo es, como dice la Ley Scout, ser útil y ayudar a los demás, y esto es lo que se consigue con proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas, a fomentar valores como el trabajo en equipo, la participación y el compromiso, como se hace con el cooperativismo y las asociaciones.

También cambiar el mundo, para el escultismo, es reconocer en la naturaleza la obra de Dios y protegerla. Hace más de 100 años que el escultismo trabaja por la naturaleza, lo que hoy en día se denomina el medio ambiente.

Y es en este aspecto donde nació la vinculación de Josep María Soriano con la Fundación Scout Sant Jordi, en su etapa como Director General de Caixa Popular, una relación que se mantiene viva hasta hoy en día.

No podemos más que agradecer la sensibilidad demostrada por Joséep María con el proyecto medioambiental del Centro Scout Serra Calderona, un centro dirigido a la educación medioambiental de los jóvenes, y que el apoyo de Caixa Popular, iniciado por Josep María hace ya 12 años, ha hecho posible que sea un referente en la Comunidad Valenciana.

Este camino de colaboración de Caixa Popular con la Fundación comenzado por Josep María continúa vigente. Sin ir más lejos, este año hemos hecho una limpieza silvícola de toda la finca de La Morería para protegerla del riesgo del fuego y que sea más practicable y útil para los jóvenes. Esto también ha sido posible gracias a la colaboración de Caixa Popular.

Podríamos seguir y seguir hablando de todo lo que ha significado su compromiso con esta sociedad y su voluntad, que también es nuestra como Scouts: Dejar un mundo mejor.

Josep María, enhorabuena por este Premio Sant Jordi, y enhorabuena a tu familia y amistades, que tienen, y tenemos, la suerte de tener un “Blaiet” como tú.