Junta de col·laboradors

Picassent, 10 de juliol de 2021

El passat 10 de juliol es va celebrar la Junta de col·laboradors en les Escoles Parroquials de Picassent.

Mantenint totes les mesures de seguretat davant el COVID-19, l’Equip Directiu va compartir amb tots els assistents l’activitat desenvolupada per la Fundació en aquesta ronda solar 2020-2021, així com la Memòria económina de l’any 2020.

A continuació, va tenir lloc l’acte de lliurament de el Premi Sant Jordi 2019 a D. Josép María Soriano Bessó.

Des de la Fundació volem agrair a tots els patrons, col·laboradors, amics de la Fundació i representants de Caixa Popular que ens van acompanyar en aquest acte, per la seva assistència i fidelitat, ia les Escoles Parroquials de Picassent per la seva col·laboració, un cop més, posant les instal·lacions i mitjans audiovisuals al nostre abast.

————————————————————————————————————–

El pasado 10 de julio se celebró la Junta de colaboradores en las Escuelas Parroquiales de Picassent.

Manteniendo todas las medidas de seguridad frente al COVID-19, el Equipo Directivo compartió con todos los asistentes la actividad desarrollada por la Fundación en esta ronda solar 2020-2021, así como la Memoria económina del año 2020.

A continuación, se celebró el acto de entrega del Premio Sant Jordi 2019 a D. José María Soriano Bessó.

Desde la Fundación queremos agradecer a todos los patrones, colaboradores, amigos de la Fundación y representantes de Caixa Popular que nos acompañaron en este acto, por su asistencia y fidelidad, y a las Escuelas Parroquiales de Picassent por su colaboración, una vez más, poniendo las instalaciones y medios audiovisuales a nuestra disposición.