Activitat Institucional

Imprescindible relació amb els nostres companys de ruta (els patrocinadors que donen suport a l’activitat fundacional)

Paco Alós, Tècnic de Mk en Caixa Popular, amb Mar Júlia Gomez Lizana i Joan Carles Cuenca

Aquest diulluns, 25 de febrer, Joan Carles Cuenca, Vicepresident, i Júlia Gómez, Patrona de la Fundació Scout Sant Jordi, han girat visita a les oficines de Caixa Popular per tal de mantindre una reunió de treball amb el nostre amic i company de ruta, Paco Alós i la seva companya del Departament de Marqueting, Mar.

Es tractava d’una visita que s’emmarca dintre de les relacions institucionals cordials que la Fundació manté amb Caixa Popular, amb la qual, vos recordem, tenim un conveni anual pel qual aquesta institució financera de forts arrels valencians i amb la qual s’hi identifica el millor de l’activitat bancària al territori, fa una aportació econòmica per al sosteniment dels nostres projectes.

Un interessant intercanvi de projectes…

Doncs be, en aquesta reunió la Fundació ha cercat l’oportunitat de transmetre a l’entitat crediticia l’amplària i profonditat dels nostres projectes i mantenir-los a l’abast del nostre compromís amb el treball de l’escoltisme al territori de la Comunitat Valenciana.

Alguns d’aquestos projectes han assolit el nivell d’interés estimable per part de Caixa Popular i continuarem aprondint en aquest camí. “I fins ací podem llegir, senyories!”

Per la seva banda, Caixa Popular també ens ha exposat el seu ben gros portfoli de projectes, amb els quals, com no pot ser d’altra manera, el nostre Vicepresident ha declarat “Tenim moltes coincidències”.

Aleshores, endavant!

Ens congratula, doncs, poder dir que continuem treballant de valent ambdues entitats valencianes per tal d’arribar a acords que pugen redundar en el benefici tant de Caixa Popular com de la Fundació Scout Sant Jordi i, per extensió, de l’Escoltisme valencià.