EL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT, PREMI SANT JORDI 2018

Nova imatge corporativa del Consell Valencià de la Joventut

En reunió del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi del divendres passat, 11 de gener de 2019, i a proposta de la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV), es va atorgar el Premi Sant Jordi 2018 al Consell Valencià de la Joventut (CVJ), entre altres candidatures presentades a la convocatòria que, per imperatiu estatutari, fa anualment la Fundació.

El CVJ és una entitat que “aglutina i representa a l’associacionisme juvenil valencià. Una plataforma democràtica de representació i participació juvenil independent de l’administració pública“, creada per Decret 14/1983 de 31 de gener i per la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de la Joventut, la qual el reconeix “com a màxim òrgan de representació de les organitzacions de la joventut valenciana i l’interlocutor amb el Consell i les institucions públiques i privades en matèria de joventut.”

Entre altres consideracions adduïdes per la FEV per a presentar la candidatura es va tenir en compte que el CVJ compleix 35 anys, que “s’ha erigit, des de la seua constitució, com a defensor dels interessos de la joventut valenciana, incorporant a l’agenda política la realitat d’una joventut valenciana preocupada pel seu entorn, i incorporant reivindicacions històriques a l’agenda pública: des de la supressió del servei militar obligatori, la defensa dels drets laborals d’una joventut amb una ocupació precària, fins a la situació actual dels i les joves, amb una realitat marcada per l’exili juvenil, la necessitat d’atendre a la joventut rural, la recerca d’opcions d’habitatge digne o de mobilitat per a la gent jove”.

La FEV també destaca, en el seu plec de motivacions, que “el Consell Valencià de la Joventut, com a plataforma de defensa de les entitats i col·lectius juvenils, s’ha caracteritzat per la defensa de l’educació en el lleure i de l’oci educatiu, representats per les entitats d’educació no formal, i en concret per les entitats escoltes, com ara la Federació d’Escoltisme Valencià.”

Entre les diferents contribucions del CVJ podem trobar “l’oportunitat que el Consell Valencià de la Joventut va proporcionar a la FEV per anar a les Corts Valencianes a defensar, durant la tramitació de la llei [Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut] els posicionaments de l’escoltisme i de les entitats d’educació no formal per al text (…)” o la seva “interlocució amb les administracions públiques: facilitant reunions, compartint demandes, buscant i trobant solucions a problemàtiques burocràtiques i administratives…”, així com el “desenvolupament d’una proposta completa de nou Decret de regulació de les activitats d’oci educatiu i formació, arreplegant les propostes i plantejament de les entitats d’educació no formal” o el treball i “implicació en l’elaboració de la Llei Valenciana de la Infància, per apostar de forma nítida per la participació infantil i garantir els drets dels xiquets i xiquetes valencianes.”

Finalment, la FEV destaca la tasca “com a facilitador de serveis i espais a les entitats juvenils” o “les oportunitat i el suport que el Consell ofereix amb les seues instal·lacions (per) realitzar reunions associatives i federatives, cursos de formació de l’Escola Lluerna (i també) cedir-les a agrupaments per a les seues activitats, fent eixa tasca d’acollida d’activitats juvenils i escoltes tan necessària hui dia”.

Està previst que el guardó siga deslliurat en el transcórrer del Dinar de Sant Jordi que està enllestint la corresponent Comissió del Patronat i que serà anunciat breument.