LAST CALL!

La Fundació Scout Sant Jordi amplia el termini per a la presentació de candidatures al Premi Sant Jordi 2018

REALLY, GEORGE?

València, 13 de desembre de 2018. Santa Llúcia.

El passat dia 7 de desembre era la data establida com a termini per a la presentació de propostes de candidatura al Premi Sant Jordi 2018, segons la Convocatòria publicada al web el dia 18 d’octubre de 2018 i després difosa a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram).

 L’equip directiu del Patronat de la Fundació, davant la mancança de propostes arribades per qualsevol de les vies proposades per fer-ho –recordeu que enguany es poden presentar també en video-, ha decidit ampliar el termini de presentació de candidatures fins al dimecres, 9 de gener de 2019.

Segur que teniu la vostra proposta traspaperada… podeu encomanar-vos a Sant Cugat (San Cucufato), Sant Antoni o Sant Jordi!

Recordeu: fundacio@fundaciosanjordi.com, per e-mail / Fundació Scout Sant Jordi. C/ Balmes, 17 46001 València, per correu postal.

AJUDEU-NOS A TROBAR EIXA PERSONA QUE ES MEREIX SER “PREMI SANT JORDI 2018”