60 Anys MEV 60 arbres a Casa Oráa

Centre Scout Casa Oràa, Moixent
Centre Scout Casa Oràa, Moixent

Amb motiu del seu LX Aniversari, el MEV proposa una acció mediambiental a Casa Oràa per a plantar 60 arbres amb el suport de tots els scouts i totes les scouts del territori.

L’àmbit natural per a dur a terme els objectius del mètode scout és la Natura i, principalment, la muntanya. Eixides, raids, bivacs, acampades, campaments… L’aire, el sol, la pluja, els núvols, els boscos, els camins… La nit a l’hotel dels mils de milions d’estreles, el silenci, els sorolls de la vida silvestre.

La nostra casa és la natura i hem de cuidar-la.

Per això.

Amb motiu del Dia de l’Arbre, el MEV vos convocarà a tots i totes, des dels castors fins a les rutes, a fer un xicotet acte per tal de deixar aquest món un poc millor del que ens l’hem trobat.

Vos esperem ! A confirmar l’últim diumenge de gener o el primer de febrer de 2019!

Inscriviu-vos en:   mev@scoutsfev.org