Nous temps, nous projectes

 

OLDFRAME copia
Respect

La Fundació Scout Sant Jordi ha triat una nova Junta Directiva per al seu Patronat, encapçalada per Paco Celda com a President, Joan Carles Cuenca, com a Vicepresident, Montserrat Albiñana, Secretaria, i Miquel Selfa, Tresorer. S’han constituit també les Comisions de Treball adients i, entre elles, la de Comunicació, la qual ha rebut l’encàrrec, entre altres, de fer una nova website, més àgil, amb més prestacions, més moderna i intuitiva. I en això estem treballant. Ben aviat la publicarem i la posarem a l’abast de l’escoltisme valencià, per tal que serveixca com a canal fluid i pràctic de comunicació.

Mentrestant, ací vos deixem una imatge que ben aviat serà història.